Ett av våra projekt vi avslutade under hösten till en nöjd kund var en 1,5 plans villa utanför Uppsala.
Vi hjälpte kunden från idé stadie med planering och ritningar till färdigställt hus. Huset är ca 185kvm stort med en tillhörande carport.

Markarbete, grund och uppförande av villa samt carport är allt gjort i egen regi. Våra duktiga markarbetare hjälpte kunden att spränga bort den bergskulle som tomten bestod av ursprungligen och hjälpte till att forsla bort sprängsten och schaktmassor samt förberedde för husgrunden och gjutningen.

När grunden var färdig var det snickarna som tog över och uppförde den ståtliga villan som sträcker sig nästan 9m från mark till nock. Husets höga tak var en utmaning i sig vilket krävde en special anpassad takkonstruktion med extra stora takstolar, men lite extra hårt arbete med special detaljer som takets konstruktion lönar sig då resultatet blev en imponerande villa som kunden med familj samt vi är väldigt stolta över.